En Çok İzlenen Videolar

Popüler Videolar

Ayhan Şancı'nın Meclis Konuşması

Video Haber 07.07.2020, 13:28

Sayın Başkan Sayın Divan; Meclis üyesi arkadaşlarım Belediyemizin idari amir ve çalışanları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım

2019 yılı bütçe kesin hesabı üzerine söz aldım. 237.250.000 TL sı olarak hazırlanan bütçeden 62.080.733,86 TL (üçte bir) kullanılmamış ve imha edilmek zorunda kalınmıştır.

Yatırımların izlendiği Sermaye Giderleri kalemleri yıllar itibariyle gerçekleşen 69 milyon 45 milyon dan 16 milyon a kadar gerileyerek maalesef yatırım yapılamadığı ve belediyemizin yatırımlardan mahrum kaldığı küçüldüğü apaçık ortadadır.

Yine Encümen tarafından hazırlanan tablodan 2019 yılı için 70.759.000 TL sı olarak öngörülen yatırım 2019 yılında yapılamamış ve 15.651.000 TL sı başka kalemlere aktarılmış 31.382.000 TL sıda imha edilmiştir. Yani öngörülen 70.759.000,00 TL yatırım yapılamamıştır.

Yerel yöneticilerin sorumluluğu yerel kaynakları halkın yararı için etkin etkili verimli ve ekonomik kullanmaktır.

Yatırımdan Ve Hizmetten Tasarruf Olmaz…

Bütçelerde yatırımlara daha fazla kaynak ayrılması istenirken arzu edilirken ayrılan bütçenin kullanılamamasını kamuoyunun vicdanına sunuyorum

Belediyemizin Karaman halkı ve şehrimiz adına yapacağı her türlü olumlu yatırımda alacağı kararlarda geride bıraktığımız 15 aylık sürede olduğu gibi yine destek olacağımızı buradan bir kez daha beyan ediyorum.

Kent Konseyi Ne Oldu?

08.10.2006 Tarih Ve 26313 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine göre her yıl Ocak ve Eylül aylarında toplanacağı ve Madde 14 de Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla Kamuoyuna duyurulur. der

15 aydır Kent Konseyi ne oldu toplandı mı? Ne kararlar alındı neden Belediye Meclisine bilgi verilmiyor?

Yorumlar (0)